Miksi toimitusjohtajan tulee olla kiinnostunut digitaalisista alustoista?

Tutkimus- ja yritysmaailmassa on viime aikoina syntynyt käsitys siitä, että yrityksillä on kolme erilaista liiketoimintatapaa: tuotepohjainen liiketoiminta, palvelupohjainen liiketoiminta ja alustapohjainen liiketoiminta. Digitaaliset alustat ja alustatalous nähdään merkittävänä murroksena, joka vaikuttaa myös Suomessa toimiviin yrityksiin. Alustaliiketoiminnan merkitys korostuu ja tulee olemaan todella suuri tulevaisuudessa.

Alustataloutta pidetään merkittävänä osana digitaalisen talouden esiinmarssia. Useimmiten julkisessa keskustelussa esimerkeiksi nostetaan aineettomia hyödykkeitä tarjoavat Googlen ja Applen sovellus- ja musiikkikaupat, Spotify, musiikin suoratoistopalvelu, sekä toisaalta Uber ja AirBnB, jotka harjoittavat taksi- ja majoitustoimintaa omistamatta autoja tai huoneita. Jälkimmäiset nähdään uuden talouden airueiksi, joiden oletetaan leviävän muillekin toimialoille ja mullistavan liiketoimintamalleja ja yrityskenttää.

Puolet kahdenkymmenen arvokkaimman yrityksen joukosta katsoo olevansa digitaalisia alustayrityksiä

Alustatalouden merkitystä ovat korostaneet monet tutkijat, mutta ehkä vahvimman todistuksen uskosta alustatalouteen antavat New Yorkin pörssi ja sijoittajat. Puolet kahdenkymmenen arvokkaimman yrityksen joukosta katsoo olevansa ”digitaalisia alustayrityksiä”, joihin lukeutuu myös perinteinen teollisuusjätti General Electric. Sijoittajat ovat arvostaneet Alphabetin (ent. Google) ja Applen maailman arvokkaimmiksi yrityksiksi pörssiarvolla mitaten ja nostaneet Uberin ja AirBnB:n arvon lyhyessä ajassa miljardiluokkaan.

Alustaliiketoiminnalla tarkoitetaan:

  • tietoon tai dataan pohjautuvaa liiketoimintaa
  • miten yritys jakaa data kolmansille osapuolille
  • miten näiden kolmansien osapuolien kehitys ja kaupallistamiskustannukset tai niitä voidaan alentaa
  • ja miten saadaan uusia innovaatioita markkinoille.

Alustatalouden liiketoimintaa tulee rakentaa aidosti asiakaslähtöisesti

Alustat luovat potentiaalin uudenlaiselle arvonluonnille, mutta tuo potentiaali realisoituu vasta uusien palveluiden kautta. Tarvitaan palveluita, jotka yhdistävät, analysoivat ja tulkitsevat alustojen kautta kulkevaa tietoa. Uudenlaisten palveluiden tuottamiseen tarvitaan teknologista osaamista, mutta kriittisintä on se, kuinka teknologiaa hyödynnetään ihmisten ja yritysten tarpeiden täyttämiseen. Alustatalouden liiketoimintaa tulee rakentaa aidosti asiakaslähtöisesti ja aiempaa laajemmin systeemisen arvonluonnin näkökulmasta perinteisen arvoketjuajattelun sijaan. Onnistuessaan alustat voivat synnyttää täysin uusia markkinoita ja tätä kautta niillä on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Mitä palveluita alustat tarjoavat ja miten? Alustat voivat sisältää pelkkiä rajapintoja ja vaikkapa algoritmejä, kapasiteettia tai fyysisten asioiden mittaamista tai liikuttamista. Ne voivat sisältää analytiikka-, koneoppimis-, IoT- ja tietoturvapalveluita. Useimmin nämä kaikki tarjotaan API-rajapintojen kautta omille ja muiden sovelluksille.

API-talous on osa alustataloutta. Käytännössä se on teknisen yhteensopivuuden varmistamista, millä tavalla pystytään kiinnittämään pääsy eri organisaatioiden välillä. Millä tavalla pystytään luomaan tekninen yhteys. Sen rinnalla alustataloudesta tulee kysymys myös sopimukselliset asiat:

  • Millä tavalla varmistamme erityyppiset ansaintamallit
  • erityyppiset arvonluonnit
  • teollisuusoikeudet

kaikki tämän kaltaiset tulee myös ratkaistavaksi alustatalouden maailmassa.

API-talous ja muukin liiketalous, sisältää APIen ja muiden alustapalveluiden ostamista ja myymistä, jopa vaihtamista tai arvon jakamista. Arvoketjuja ja asiakkaiden palvelupolkuja miettiessä kannattaakin pohtia kenen rajapintoja haluaa käyttää ja mitä se tarkoittaa liiketoiminnallisesti. Esimerkiksi logistiikkaan liittyvät APIt tarjoavat usein osan tai koko logistisen alustan konttien pakkaustehokkuuden laskemisesta konttien kuljettamiseen asti. Kriittistä kilpailukykyä tarjoavat toiminnot kannattaa todennäköisesti APIttaa itse, mutta geneeriset toiminnot kannattaa ostaa muilta ja hyödyntää APIen avulla.

Yritysten suurimpia haasteita alusta- ja API-talouden kannalta ovat heidän tulevan roolinsa ymmärtäminen ja sen miettiminen miten he aikovat tulevaisuudessa he aikovat osallistua kilpailuun eri alustoilla toimimisesta. Millä tavalla eri rajaresurssit määritellään, millä tavalla he pyrkivät jakamaan omaa dataansa, millä tavalla pyritään luomaan uutta arvoa, millä tavalla jaetaan syntyvää arvoa ja sitä syntyvää rahapottia.

Miksi alustaliiketoiminta tulee olla ylimmän johdon agendalla?

Data mitä aletaan alustojen kautta jakelemaan kolmansille osapuolille pitää ymmärtää yritykselle keskeisenä resurssina. Data keskeisenä resurssina mahdollistaa kolmansien osapuolien innovaatiot.

Jos ei näitä päätöksiä ole tekemässä toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja, kenen niitä päätöksiä pitäisi olla tekemässä?

Let’s do !T auttaa asiakkaitaan löytämään digitalisaation mahdollisuudet ja tunnistamaan riskit. Toimimme omistajien ja yritysjohdon sparrarina, innovaattorina, fasilitaattorina ja tarvittaessa myös ideoiden toteuttajana. Yrityksille jotka vasta suunnittelevat digipolulle lähtemistä ja haluavat kasvattaa tietämystään digitalisaatiosta. 

Mikäli haluat keskustella aiheesta lisää, niin jätä meille yhteydenottopyyntö täältä