Mikä on Grow !T, ja miksi se syntyi?

Arvolupauksemme on tämä: Grow !T on konsepti, jolla saat yrityksesi kasvamaan nopeammin ja tehokkaammin.

Grow !T syntyi alunperin vastaamaan omiin tarpeisiimme, ja kehitys alkoi jo parikymmentä vuotta sitten. Sen jälkeen konsepti on hioutunut hiljalleen nykyiseen muotoonsa sadoissa isommissa ja pienemmissä asiakasprojekteissamme.

Grow !T kehittyy edelleeni uusien asiakkaiden, muuttuvan maailman sekä uusien mahdollisuuksien ja innovaatioiden myötä. Jos tyytyy siihen, mitä on, kasvu pysähtyy.

Ensimmäinen viitekehys Grow !T -konseptille on kasvuhakuisuus.

Kasvuhakuisuuden uskoisi olevan jokaisen yrityksen perusominaisuus, mutta yllättävän moni yritys kertoo, ettei halua kasvaa. Kasvua kannattaa kuitenkin tavoitella, jos haluaa yrityksen säilyvän elinvoimaisena.

Jos tunnistat yrityksessäsi halun kasvaa ja menestyä entistä paremmin, Grow !T on juuri sinua varten.

Toinen viitekehys on B2B-yritykset.

Grow !T on suunniteltu erityisesti niille B2B yrityksille joissa ihminen on keskeinen osa myyntiprosessia, toisin sanoen asiantuntija- ja ratkaisumyyntiä tekevät yritykset.

Konseptimme sopii toki erinomaisesti kaikenlaisille yrityksille, mutta B2B-yritykset ovat olleet pääfokuksemme konseptin kehittämisessä sen vuoksi, että B2B-yrityksille suunnattuja ratkaisuja on vaikea löytää. Ja me olemme kyllä etsineet, kiertäneet messut ja seminaarit ympäri maailmaa, mutta nekin, jotka markkinoivat ratkaisuaan B2B-yrityksille, joko käyttävät B2C-tekniikoita tai tarjoavat ratkaisua vain pieneen osaan kokonaisuudesta.

Jos yrityksen pääpaino on asiakkuudenhoidossa, ratkaisut vähenevät entisestään. Siksi halusimme itse luoda konseptin, joka huomioi jokaisen yrityksen ominaislaadun ja tarpeet yksilöllisesti, mutta on silti helposti toteutettavissa.

Kolmas viitekehys on myynti ja markkinointi.

Grow !T -konsepti lähtee siitä, että kasvu rakennetaan myyntiä kasvattamalla ja tehostamalla. Näemme markkinoinnin elimellisenä osana myyntiprosessina, ei vain erillisenä tukifunktiona, johon kaadetaan vuosibudjetti ja toivotaan jonkinlaisia tuloksia.

Grow !T:ssä markkinointi on keskeisessä roolissa tuottamassa myynnille laadukkaita liidejä, ja markkinoinnin onnistumista mitataan konkreettisesti myynnin mittareilla.

Asiakas keskiöön.

Grow !T:ssä asiakas, tai meidän näkökulmastamme asiakkaan asiakas – siis teidän asiakkaanne – on keskiössä. Viestiä rakennetaan businessempatian kautta: tunnistaen kipupisteet, tarpeet ja tavoitteet, ja tarjoten niihin toimivia ratkaisuja. Empatia toimii ihmistenvälisissä toiminnoissa paremmin kuin aggressiivinen tuputtaminen tai ylhäältä alas -neuvominen, ja siten sillä saadaan myös parhaat tulokset. Empatian voima pätee niin sielunhoitoon, harrastuspiireihin kuin yritysmaailmaankin, koska olemme kaikki ihmisiä.

Markkinoinnin happotesti.

Hyvä ja nopea testi markkinoinnillenne tai mahdolliselle kumppanillenne on miettiä, millä tavoin se mittaa onnistumistaan. Itse näen asiassa useamman tason:

  1. Kampanjat saadaan toteutettua ajallaan ja budjetissa
  2. Kampanjat tuottavat verkkovierailuja
  3. Kampanjat tuottavat yhteydenottoja = konversio
  4. Kampanjat ja kanavat optimoidaan em. mittareilla
  5. Kampanjoita, kanavia ja sisältöjä mitataan todellisilla myynnin mittareilla: Tehdyillä kaupoilla ja niiden kannattavuudella, jonka jälkeen sisällöt, kampanjat, kanavat sekä liidituotanto optimoidaan tämän perusteella.

Millä tasolla teidän myyntiprosessinne on? Yllä mainituista tasoista erityisesti kolme ensimmäistä on ”toivotaan toivotaan” -markkinointia. Ne saattavat tuottaa tulosta, mutta myynti ja markkinointi tuottaa tulosta huomattavasti todennäköisemmin, jos mittarit asetetaan oikeiden myynnillisten tavoitteiden mukaan.

Mikä Grow !T -konsepti on?

Kerron vielä lyhyesti, mitä Grow !T on käytännössä. Koska jokainen yritys on yksilö, myös ratkaisujen tulee olla yksilöllisiä. Sitä varten konseptimme ensimmäinen vaihe on tutustua yritykseen pintaa syvemmältä, analysoida ja suunnitella ratkaisut myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi.

Suunnittelun perusteella pystymme tuottamaan kaikki sisällöntuotanto-, kehitys-, kampanjointi-, Growth Hacking– ja muut palvelut, mitä kasvun tueksi tarvitaan. Toteutus voidaan toki tehdä myös siten, että yrityksenne toteuttaa palvelut itse tai omien kumppanienne kanssa, ja me täydennämme kokonaisuutta vain tarvittavilta osin.

Grow !T tarjoaa asiakkaillemme myös mittaristot, jolla sinä ja esimerkiksi koko johtoryhmänne voitte seurata yrityksen kasvua reaaliajassa kännykästä. Lisäksi tarjoamme analyysipalveluja, johtoryhmän asiantuntijakatsauksia sekä sparrausta.

Haluatko kasvaa? Varaa ilmainen 45 minuutin Grow !T -konsultointi

Kuulostaako tutustumisen arvoiselta konseptilta? Jos kiinnostuit, varaa alla olevalla lomakkeella ilmainen 45 minuutin konsultointi, niin katsotaan millä tavoin Grow !T voisi palvella teidän kasvunne moottorina.