Ylös

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § Laatimispäivämäärä 1.6.2017

1. Rekisterinpitäjä

Let’s do !T

QUUX OY (Y-tunnus: 2796282-4)
Rengastie 10
37630 VALKEAKOSKI

BonusEurope OÜ (Regnro: 12630953)
Paldiski mnt 5-19
10137 Tallinn
ESTONIA

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

QUUX OY
Teemu Tanskanen, toimitusjohtaja
+358 40 836 3990
teemu.tanskanen@letsdoit.fi

BONUSEUROPE OÜ
Pekka Poukkula, toimitusjohtaja
+358 40 528 9883
pekka.poukkula@letsdoit.fi

3. Rekisterin nimi

Let’s do !T markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti asiakassuhteen yhteydessä. Markkinointirekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Lets do !T:n uusasiakashankinnassa sekä tässä tarkoituksessa tapahtuvaan Let’s do !T:n tarjoamien palveluiden sähköiseen markkinointiin ja markkinatutkimusten tekemiseen.

Edellä mainittu sähköinen suoramarkkinointi toteutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti ja B2B -sähköpostimarkkinoinnin hyvää tapaa noudattaen. Sähköpostiviestintää pyritään mahdollisimman tarkasti kohdentamaan rekisteröidyn työtehtävien mukaisesti. Sähköpostiviestinnästä voi kieltäytyä jokaisessa markkinointipostissa olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia edellä mainituille yhteyshenkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Titteli/ toimenkuva
Sähköposti
Puhelinnumero
Yritys
Toimiala
Osoitetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Quux Oy:n ja BonusEurope OÜ:n asiakasrekistereistä sekä postituslistalle ilmoittautuneista. Lisäksi sitä kootaan itse keräämällä tietoja julkisista lähteistä, yritysten ja yhdistysten nettisivuilta ja julkaisuista sekä kaupparekisteristä.

7. Rekisteröidyn tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Let’s do !T -kattobrändin alla toimiville yhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien tietojärjestelmien palvelimet, jotka voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.